روخوانی و روانخوانی صوت و لحن آفیس فتوشاپ تدوین فیلم خوشنویسی دفاع شخصی کمک های اولیه
زنگ اول ( 15 الی 16:15):

1  امیر حسین  احمدی
2  سید حسین  قریشی
3  علی  ملانوروزی
4  مسلم  اصغری خواه
5  پوریا  صالحی
6  محمد صالح  کاظمی 
7  علی  نوایی
8  محمد  آقایی
9  امیرحسین  شیخ عباس لواسانی
10  محمد حسین  صدیق ها
11  عباس  ایارپور

زنگ دوم (16:30 الی 17:45):

1  علیرضا  زین الدین
2  محمد  نعیمی فرد
3  محمد مهدی  رازقی
4  میعاد  غضنفری
5  محمد حسین  شهرابی 
6  پیمان  جعفری
7  سید محمد مهدی  حسینی
8  سید محمد جواد  شیر افکن

زنگ سوم (18 الی 19:15) :

1  مبین  نیک ساز
2  سید نیما  پور حقیقی
3  سید محمد مهدی  جعفری
4  مهدی  حق وردی
1  بنیامین  مختاری
2  مهرشاد  معرفت
3  امیرمهدی  ارشادی نیا
4  علی  عموزاده
5  معراج  افراسیابی
6  پوریا  صالحی
7  علی  محمودی
8  شایان  مقیمی
9  سید محمد مهدی حسینی
10  عرفان  نجف زاده
11  مهدی  محمدرائی
12  سید محمد جواد  شیرافکن
13  مهدی  موسی خانی
14  امیرعلی  طبرزدی
15  محمد  صدیقی
1  حسین  کیایی   
2  علیرضا  زین الدین   
3  علیرضا  باجلبند   
4  امیر حسین  فرخ زاده   
5  محمد مهدی  لقایی   
6  سید سهیل  هاشمی   
7  محمد  آقایی   
8  مهدی  محمد رائی   

1  آرمین  بای
2  علی  مومن زاده
3  سید حسین  قریشی
4  علی  ملانوروزی
5  مسعود  استیری
6  میلاد  صادقی نژاد
7  علیرضا   باجلبند
8  محمد مهدی  نجفی
9  سینا  ابراهیمی 
10  حسین  درودی
11  محمد  جهانی
12  سینا  زند 

1  امیرحسین  احمدی
2  علیرضا  زین الدین
3  جلال  صادقی
4  علی  ملانوروزی  
5  علیرضا  باجلبند   
6  مسلم  اصغری خواه
7  مجتبی  صدیقیان
8  عباس  ایاری
9  امیرمحمد  حیدری
10 محمد حسن  ایروانی

1  آرمین  بای 
2  مهدی  کرم الدین 
3  علی  مومن زاده  
4  مهرشاد  معرفت  
5  امیر مهدی  ارشادی نیا  
6  رامتین  ذاکری 
7  محمد  نعیمی فرد 
8  محمدمهدی  رازقی  
9  میعاد  غضنفری 
10  عرفان  افشارزاده 
11  سید نیما  پورحقیقی 
12  امیرحسین  فرمهینی
13  محمد حسین  صدیقها 
14  علیرضا  شهروی    
15  مهدی  حق وردی

1  مهدی  کرم الدین
2  امیرحسین  احمدی
3  مهدی  طالبی
4  بنیامین  قنبری
5  متین  حسین آبادی
6  محمد امین  همیشه بهار
7  محمد معین  جانقلی
8  علیرضا  ریوندی 
9  حمیدرضا  رضایی
10  سید سبحان  فاطمی
11  مهرشاد  معرفت
12  امیر مهدی  ارشادی نیا
13  امیرحسین  کرم الدین
14  محمد سجاد  شهرابی
15  علیرضا  باجلند
16  سید محمد مهدی  جعفری
17  رضا  فیض آبادی
18  محسن  ملکیان
19  علی  عموزاده
20  مسلم  اصغری خواه
21  محمدحسین  شهرابی
22  علی اصغر  احدی
23  علی اکبر  رنگین
24  سید سهیل  هاشمی
25  سید نیما  پور هاشمی
26  مهران  گنجی
27  پوریا  صالحی
28  علی  بحرالعلومی
29  امیرحسین  فرمهینی
30  سید محمد مهدی  پور حسینی
31  محمد مهدی  درودی
32 مهدی  حق وردی
33  علیرضا  مختار
1  رامتین  ذاکری
2  محمد حسین  ملایری
3  محمد مهدی  لقایی
4  محمد  مهدی  رازقی 
5  علی  نیک محمدی
6  سینا  صادقی نژاد 
7  علی  شاهانی
8  جلال  صادقی
9  میلاد  صادقی نژاد
10  سید محمد مهدی  پورحسینی
11  علیرضا  مختار