از وبسایت مجموعه جلسات قرآنی بصائر راضی هستید ؟
(57.14%) 4
بله
(42.85%) 3
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 7